De gamla gudarna

I metaforisk betydelse har gudarna evigt liv. En del ändras med varje ny generation medan andra närmar sig Platons mening "eviga idéer" medan Einstein och de gamla filosoferna från Anatolien tvivlar … "allting flyter"

Gudsyster, nunna, Tiden, Gudsyster, Hezekiel, troll, shaman, trumma

Gudsyster | Första myten |Inannamyten | Sumers zodiak | Sumers astronomi |Fenicierna | indexI |hem |

Numera tar jag avstånd från all forskning och litteratur som använder begrepp som supernatural, övernaturlig, magic, witchcraft, troll, magi osv. Observera att detta skrivs augusti 2007 och på denna sajt finns texter som kanske är 10 - 20 år gamla men ändock håller fortfarande. Skriv gärna om ni tycker något inte håller ihop. Det innefattar också om jag tidigare själv använt det konstruerade språket om forna idéer eftersom det icke fungera i relativa reella tidrummet … för övriga svenska essäer se http://www.catshamans.se/essae/0essae.htm men de flyttas snart till denna domän.

Detta Index är avsedd att skilja ut traditionella Eddagudar och liknande. Framöver ska jag publicera ett antal nya små stycken som granskar vår definition av vissa frågor i forntiden. Jag infogar också senare några teman som behöver en indexfil


Kritik av forskning

Med rubriken KRITIK samlas essäer som kritiserar ensidig och alldeles för grund forskning inom några områden av fornarvet. Vidare tar jag upp förbisedda frågor se också min andra del med essäer som håller på att etableras på denna URL.

Guds syster/ gudsyster KRITIK… motsvarar väl kyrkans nunna. Sedan de tidiga tempel hade man kvinnliga officianter för olika roller och göromål i Mesopotamien. Det är kanske anledning till att många judiska / kristna skribenter i det närmaste nidskriver gudsyster och kallar dem skökor och horor, för att inte de babyloniska templen ska framstå som mer avancerade. I kristna kyrkan var kvinnor i långa perioder bortdömda tänk bara på Maria Magdalena som fått upprättelse rätt nyligen fast få vet det. Benämningen var i bruk åtminstone t.o.m. assyrierna där regimerna hade marginella ändringar i den religiösa apparaten genom tiden. Detta är en upprättelse av sanningen.

Hezekiel besvärjaren KRITIK … Hezekiel får ses som statspropagandans skapare. Det är lika delar förtal av grannar och konkurerande folk och att upp höja det "utvalda folket". Bibeln har gjort det möjligt att folk hållit det levande propagandan levande till våra dagar. Säkerligen lärde romarna mycket om hur man skulle behandla fenicier, Karthago, kelter, goter. Man ser sällan nån hårdgranska denna sida av profeten

Troll, shaman, trolltrumma KRITIK …troll och andar finns existerar inte i den rationella världen. Ordet "shaman" är från Tunguisien så man frågar sig vad äldre böcker om Samelands religion egentligen handlar om … icke om respekt för samerna i varje fall … icke för att de har bevarat mer än 6000 år gamla brottstycken från hur man skapade Världsordning även i övriga Norden

.

Alla gudar och heliga män

Nu lite statistik om dessa benediktinare som räknar 50 påvar i sina led i tiden. En räkning år 1354 fann 24 påvar, 200 kardinaler, 7000 ärkebiskopar, 15000 biskopar, 1560 kanoniserade helgon och 5000 heliga personer värda kanonisering. Sistnämnda siffra steg till 40000 och hade rymt 20 kejsare, 10 kejsarinnor, 47 kungar, 50 drottningar och många andra kungliga och adliga personer. … och det var bara benediktinerna det.

I princip avbildade katolska kyrkan det forna systemet med gudar/ idoler som symboler för egenskaper och färdigheter samt förstås de gamla gubbarna i sin praktiska och organiska del. Sen var det bara att läsa Gamla Testamentet och se judarnas samling av profeter och heliga män. Katolska kyrkans område var stort och snart sökte exempelvis alla kungariken med självaktning att skapa åtminstone ett nationalhelgen och gärna en kung för att skapa respekt för värdigheten. Det var inte så noga om de egentligen icke vara förebilder för kristen kärlek utan blodbesudlade personer dög om bara de var i lokala kyrkans beskydd…. "helig" innebär att kyrkan beskyddade och satte varumärke och gav välsignelse även om det ofta tog tid. Kyrkan hade ensamrätt på skrivning och tolkning. Numera vågar man sig väl på att ifrågasätta kyrkans sanningar.

"Alla gudar" är ett uttryck man finner redan i förkristna texter. Man kan kanske skriva "övriga gudar" i vissa sammanhang och det avslöjar at alla hade likavärde och en församling. "Alla män" antyder full demokrati i tingsförsamlingen. Arkeologerna använder gärna gudar/ avgudar i obestämt form som avledning när de inte vet nånting. I ursprunget hade förstå alla gudar entydigt personligt namn eftersom det uttryckte en funktion i världsordningen. För att göra det begripligt använder jag gärna abstrakt arketyp eller idol och det speglar att de enskilda namnen gav benämning/ förklaring. Idol är i alla tider föredöme och en ide hur saker ska vara. I den senare tiden är de oftast flesta animerade/ personifierade till mänsklig form.

Forskning om kulturer med obegripligt språk blir lätt magiska, trolska, övertroiska med våra ögon när akademikerna flyger ut i en för dem icke naturlig/ övernaturlig verklighet. Thor Heyerdahl går över gränsen och låter gudar bli mänskliga och lämnar efter sig en reell inkarnation. Det är som på medeltiden då kungar och helgon levde jämsides med gamla gudar och tillbads. Det finns ett behov att människan går utan för verkligheten och hoppas icke-existens kan främja verkligheten och samtidigt ges skulden om det nu går illa.

Vintern 2001 hade Sveriges Television program om samerna och om den finska stammen ursprung. De innehöll mycken dålig vetenskap och gamla fördomar. En samisk vetenskapare i programmet sa träffande nog, "De frågar alltid varifrån samerna kom, men aldrig varifrån norrmän och svenskar kom". Även finnarna antar man ha invandrat sent. Jag skrev raljerande till SVT att kanske norrmän och svenskar låg gömda under inlandsisen och poppade upp allteftersom den smälte. Såg en norsk annons där ett reseföretag annonserar att de tinat upp norrmän i decennier --- de tycks vara trögsmälta … annars väntar jag att framtiden teknik sak ge tillförlitliga data istället för akademiers fantasier.

Vetenskaparna i Stockholm och Helsingfors talade om shamanbältet och menade att det avskiljer jorden runt shamankulturer strax ovanför Tullarna. Ser vi till en del trummor finns något som kan vara en man med trumma såväl på den tredjedel som är övre sfären som på den nedre. Det blir lite primitivt om man vill mannen med trumma på trumman bli sinnebild för hela kulturen istället för ordförare och budbärare i samesamhället. Noiden i 1600 - 1700-talet berättelser kan jämföras med angloskandinaviska tegn/ talare. Det är lite studentikost och tafatt att sätta en tunguisisk shaman som förklaring till samernas världsbild och i synnerhet som den samiska är en parallell till den angloskandinaviska

Fokus är definitivt fel. Skjut inte på budbäraren! Även om forna gudar skjuter man helt ut i den blåa luften: för dåtiden hade de i de flesta fall en organisk bindning till verkligheten. Har du sett troll nån gång???

De äldsta gudarna

Guldåldern och eriltidens idoler har bara lite gemensamt med vikingatiden även om Baldersmyten och "Binda Fenrisulven" levde hela tiden. Bilderna från den tiden är i regel formalistiska och ikoniska. Skillnaden är främst att Tiden och Världsordningen stod i centrum tillsammans med Mångudinnan som räknade tiden men också var flödet av fertilitet och vatten sen urminnes. Vi får icke glömma Himmelshästen Pegasus som påtaglig styrde året genom att vara fixstjärna för vårdagjämningen från runt 800 BC till 1000-talet ADs danska kungar

En intressant jämförelse är den tidiga bildsten på Gotland Bildsten 2 400 - 600 AD jämfört med tidiga vikingatidens bildstenar 700 - 900 AD där man ser en klar skillnad i innehåll och stil

Guldålderns Tyr och Baldersmyten i guld och Solhästen Konstföremålen är påtagliga bevis på i synnerhet överklassens symbolvärld, vilken i gammal tradition använde figurer för att frambära budskapet. Guldhalskragarnas figurer avviker mycket från standarden och det kanske beror på att guldsmederna var utrikiska? Guldhalsringarna bevisar att det fanns enhet i Norden och Nordtyskland eftersom många är likadan. Samtidigt visar de att Mångudinnan var ledarinnans halvmåne dekorerade ringarna i flera tusen års tradition.

Övriga äldsta idoler

… finner man i essäerna i indexE. Den trehövdade thursen syns först i keltisk tid och tretalet symboliserar tredelningen av månåret. Två kalendrar ser vi redan i Egypten runt 3000 BC. … se Ordförandeklubban http://www.catshaman.com/s17klubb.htm som på sitt sätt associerar till sametrummans skin med samisk världsordning. Den fyrhövdade Elle/ Tiden är fyrdelningen av solåret och förekommer på de yngre bildstenarna … liksom den åttafotade Sleipnar där artefakten tycks vara enstaka import ifrån österut… se http://www.catshaman.com/0bildst3.htm Det är förstås solårets delning i 8 delar. I övrigt tycks Karthagos häst ha inspirerat till bruket av Pegasus där grekiska mytomaner sedan broderade nya sagor. Sjöhästen av grekerna kallad Hippocampus tycks komma från Levantens fenicier (men säg det inte så att grekerna hör!). Under äldre bronsålder ser vi oftast hästspann som gudarnas transportörer. … se Hästar på häll i Uppland http://www.catshaman.com/s11uppl/0rockA.htm … och i Tröndelag http://www.catshaman.com/0leirfald/0leirf.htm

Sen har vi då stenarna på Kåseberga (Ale stenar) som borde kallas HÄSTEN http://www.catshaman.com/18srad2.htm

De gamla gudarna

Här några kritiska essäer om traditionella gudar och deras omgivning. Är de verkligen gamla? … eller är de halvkristna efterapningar? Kristna tolkare mäter med kristna mått medan forntiden var en mångkultur med många varianter sida vida. Eddans skribenter söker efterlikna romare och greker och skapar ett Pantheon och en arketyp av "stark man" som ledare. Sen klistrar man på lite trollkarl också utan att fråga efter nordisk mentalitet som går ihop med tingsdemokrati. Allt måste hänga ihop och man kan icke hålla på med dokusåpa om vilda nordbors tuffa gudar som växlar mellan bardusk och öltunna även i Valhall.

Detta är en rejäl spark i Guillous feta rumpa "Före Birger Jarl fanns bara maffia". Arkeologerna har inte kunnat levandegöra forntiden Tingssamhälle och Världsordning med en intelligent syn även på naturen. Där har våra riksdagsmän en del att lära, … men icke Guillou som har sin grundmurade åsikt klar och gräver efter Arn i kyrkotorn.

Thor Heyerdahl och aserna …Thors teori var att Odin var en levande person från Asernas land. Heyerdahl var en sporre för all forskning och en nagel i ögat på den akademiska forskning som sysslat med att konserverad hävdvunna uppfattningar. Han vågade sig på huggskott ibland … ibland lyckades det. Men ibland hugger Thor i sten och gör fel en etablerad akademisk "kopist" aldrig gör

Tor hur gammal? … egentligen borde man ha en Tor d.ä. och en Tor d.y. Den yngre Eddaguden går att spåra i ortnamn bara inom några områden inom Angloskandinavien. Däremot som arketyp kan vi i hällristningar spåra honom minst till bronsåldern. Då avgör attribut och mytbrott och det är inte sagt han haft samma namn som senare i Eddasagorna.

Tis/ Tiw/ Tyr en gamling … Tyr betyder Oxe/ Taurus på himlavalvet och fixstjärna för dagjämning syns i synnerhet i Egypten symbolik. Han var hjälte när Tidsormen/ Fenrisulven skulle bindas som den äldsta myten som rör att följa/ binda Tiden. Skymtar i hällristningar och levde kvar inte enbart under Guldåldern men finns på runsten från runt 1100 AD

Odin efter Hanno …Odin är principen ledare såväl för flocken som inom individen. De som gärna går i flock vill förstås se en ledare och helst själva vara ledare. Men det är ett steg i utvecklingen från ett jämlikt kollektiv till en större enhet ledd av en överklass med ledare.

Mytologerna definierar Odin efter heiten och kenningar

Grim, Grimner, Vidrimner, Ygg, Yggjung, Yjung, Sidhatt, Fjolner, Svipal, Tvegge, Brun, Brune, Hnikar, Hnikud, Geirolner, Geirlodner, Bivline, Svalner, Hjälmbäre, Herjan, Härglad, Härjfader, Valfader, Hvatmod, Hermod, Hrjod, Bölverk, Gaptrosner, Launding, Svidrer, Svidur, Hropt, Hroptatyr, Ome, Ölur, Sige, Sigder, Siggaut, Sigmund, Sigtrygg, Gaut, Gautatyr, Helblinde, Tveblinde, Härblinde, Gunnblinde, Gestumblinde, Sidskägg, Harbard, Bilögd, Bålögd, Ännebrant, Valack, Hrosshårsgråne, Dresvarp, Atrid, Frafrid, Gångläre, Gångråd, Geigud, Fjällgeigud, Hänge, Hangatyr, Skollvald, Våvud, Glappsvinn, Fjöllsvinn, Ginnar, Svavner, Vakr, Tunn, Tror, Oske, Trasar, Audun, Sann, Sangetal, Gizzur, Gondler, Ovner, Hagvirk, Täck, Njot, Feng, Jolner, Hrame, Vidur, Hvedrung, Hängekäft, Arnhövde, Hravnass, Olg, Fornölver, Kjalar, Farmatyr, Ud. (nu känner du igen Odin om du ser honom. Min språkkontroll klarar inte dessa)

Arketypens attribut och figur måste avspegla en ledare. Hannos "må andra bestämma" antyder tingsbeslut. Wotan associerar till styrmannen på skeppet där alla i laget är jämlika. Odin = såsom udden är redan en individuell ledare. Egentligen finn lite belägg i äkta gamla ortnamn. Äldsta beviset blir då latinets Mercurius första århundradet och 300-talet veckodagar. Förekommer icke i nordiska runtexter. Däremot i Frankrike - Tyskland några få se tidiga runor varför man kan tänka sig att idén kommer från Västeuropa.

Tacit nämner Hercules = Tor, Mars Thingso = Tyr, Mercurius= Wotan/ Wedne/ Odin … åtminstone äldre generationen fick läsa latin. Latin genom sitt akademisk anseende och spets och används med fördel om man vill vara trovärdig i Akademin.

En intressant jämförelse är den tidiga bildsten på Gotland och Bildsten 2 400 - 600 AD jämfört med tidiga vikingatidens bildstenar 700 - 900 AD där man ser en klar skillnad i innehåll och stil jämfört med tidigare.

Widsith … den gammalengelska bardsången är med som en pekpinne. Den visar hur åtminstone noblessen inom Östersjöområdet i öster och angelskandinaviska området i väster var som en enda familj. För en historieforskare är det närmast pest med nationsgränser eftersom de existerade icke då. Man kan lära en del av namnskicket och det finns några mytbrott.

Kelt/ Germaner … förmodligen får vi skylla på Cesar att kelterna är så dåligt utforskade och nedvärderade. Därtill att man onödigt tiger om att den keltiska kulturen omfattar även en stor del av norra Europa. Man kan se Rhen som en vattendelare mellan syd- och nordkelter. Kulturgemenskapen är förstås mycket äldre än begreppet "german" som tycks vara skapat av Cesar

Goter … de var Roms fiender för det mesta i känt tid innan de bröt upp på 200-talet fån Polen … annars var de nordkelter sen "urminnes" med släktingar bort till Ukraina och norrut till Norden. Det är inte så konstigt att "Goth" i det närmaste är ett skällsord i engelskan. Tacitus är för nordiska historiker gurun för den tidigaste tid man bryr sig om medan Jordanes är för den senare romerska tiden. Lusläsning visar att våra tidiga historiker tolkar Jordanes efter vad de vill se. Jordanes historia Getica är ett sammelsurium där han blandar händelser från Xerses (erövrade Grekland 480) och romerska tiden 200 - 400 AD och mer är dikt än sann historia … en kritisk granskning i ett avsnitt.

Hadrianusvallen … se för anglofrisiska idoler bl.a. Tiw/Tyr = Mars Thingso och Mithra

Angloskandinaviska kulturord … Förutom de litterära fragmenten finns en stor källa i de angloskandinaviska ortnamnen. Forskningen hänför dem normalt till kolonialiseringen efter 800 AD. Det vore dock märkvärdigt om de gamla angelsaxiska ortnamnen från 400 - 500-talet skulle ha svepts bort. Där finns två skikt av namn.

Ortnamn berättar |Ortnamn, Pytheas, Tacitus, Plinius, Ptolemaios, Teutates, Merkurius, Wotan, Mars Thingsus, Tor, Tyr, Jordanes, bopåle, stad, tunagårdar, ting, ritualsamhälle, odling, husbehov, ägomarkering, vi, hov, harg, hult, lund, Frej, Galten

Nya tidens runstenar |Runsten, Sparlösa, mask, vi, månhorn, ungar, Jellinge, vising, näskung, årman. ålderman, Röksten, ragnarök, narval, Thiaurik, Teoderik, sikungar, Gökstenen, Sigurdsristningen, Torshammare, Sigurdssaga, völsungar, bersärk druid vigode