Tidig symbolik och bronsålderns hällristningar

Den sörjande modern och färjkarlen Loke

Signaturer

http://www.catshaman.com/signaturer.htm samling länkar till samhällets uppbyggnad från Måndotterns dubbelyxa och tempel. Der är fundamentet för vårt samhälle i dag

Tidig symbolik

Den tidiga symboliken börjar egentligen 20 - 30000 före vår tid. Materialet är sporadiskt och sparsamt men behövs för att vi ska inse att även den civiliserade stenåldern från 4000 f.Kr och framåt hade sin historia. Det var det nära och födan som stod i centrum även om man ibland kan skönja lite kultur som piffade upp vardagen

Det Naknas Lag, Gudmödrar, La Madeleine, uppfinningarnas moder, Ordens Värld, Gudarnas Värld, Den Klädda, Den Sovande moderskapet, Den goda modern, Gwion Gwion, Kimberleys flickor, Pilbara-humor

Våra urmödrar | Kimberleys flickor | Skriftens barndom |

Nordkalotten

I Nordnorge har vi möjlighet att datera efter landhöjningen och kan konstatera att man fr.o.m. 4000 f.Kr. följde utvecklingen av myt och kalender i Söder. Samtidigt som vi får förståelse för det karga klimatets ekonomi får i något att jämföra med. Det höjer såväl Nordkalottens status som är en referens för södra Skandinavien. Länken går till 5 sammanlänkade filer

Bergsbukten, Alta vårfiske, sommarsamlande, höstjakt, björnjakt, älghuvud, Favdna, älgperiod, renens säsong, hälleflundrans säsong, björnide, drömälg, Hiisi, samer, finnar, Isturitz

Amtmannsnes, kalendersvit, Skärvången, Himmelsfloden, Vintergatan, Watergate, Mjölkvägen, Vattenormen, Hyrdran, mor och barn, Auriga, Kusken, Isis, Floden, Haren, årskvadrat, Himmelsälg, Himmelsren, egyptisk båt, Nordkalottens hällar

Shaman, trollkarl, vetare, mask, kult, magiker, årman, ålderman, god tro, tidsritual, symbolhandling, Kalevala, växelsång, Amtmanness, världsordning, kalender, mänskliga rättigheter, monokultur, kristendom. Kätteri, häxor, onda öga, inlevelse

Sametrumma, trolltrumma, kyrkotukt, von Randulf, Närömanuskript, noid, årman, Åskan, Vinden, Världsordningen, Fruktbarheten, kristendom, dödsrike, Himmelsrenen, Björnväktaren, barnsbördens gudinnor, Båggumman, Mellangumman, Skiljegumman, seit, offerplats,

Shamanism, nordiska hällbilder, tvärkunskap, akademiker, Pilbara, Kimberley, Naturens Avlare, samer, finnar, kulturimperialism, folkvandring, kult, shaman, kulturella arvet, mänskliga rättigheter, idéhistoria, avgud,

Alta hängde me´

 Kalender & boplatsmarkering

Riksantkvarien håller symposion i Lund om bl.a. Ale Stenar den 16 nov 06. Därför har delartikeln om Ale Stenar uppgraderats väsentligt. … se Alestenar #

Skepplandas kalender är ett exempel på en orört hel årskalender. Krokodilen är ett års symboler på ett fiffigt sätt. Därtill exempel på enkla nån enkel kalender som närmast är som boplatsmarkeringar. En internationell tradition att muta in land. Många exempel

enkla kalendrar, boplatsmarkering, hällristning vid hällkista, årskalender, offergropar, tolvdelat solår, Ka-själen, sed-paviljong, Skepplanda, Krokodilen Stugåsberget, Ramadan, Gladsaxe, Simris 19, Nämforsen, Himmelstadlund,

Kalender

Bronsåldern

Perioden kännetecknas av stort kulturutbyte med ioniska världen Anatolien, Kreta, Mykene och Alperna och börjar runt 2300 f.Kr. Den började egentligen under hällkisttiden men blomningen kommer flera hundra senare. Bevisen finns i enskilda detaljer i hällristningar och fynd. Hettiternas kungasigill visar att kungen var också präst och vi ser deras världsordning även i Norden och Europa fram till vikingatiden.

Parsamheten är ett speciellt nordisk drag i symboliken där man tidigt delade mångudinnans dubbelyxa i två halvor en åt vardera hennes följeslagare. Även lurarna förekommer oftast i par. Möjligen har även vårt språk haft et tvåtal/dualis såsom arabiskan har i dag. I detta avseende skiljer sig forntidens tänkande från vårt och det är svårt att veta hur det fungerade. Vi ser bara att det finns par i allehanda symboliska framställningar

Tvåsamhet 1 | Tvåsamt, Hermes, åkerbruk, boskapsskötsel, dolktid, hällkistor, Tvillingarna, Tvillingen, Utu, Janus, Jungfrun, Floden, ceremoniyxa, dubbelyxa

Tvåsamhet 2 | Par i kalendrar, Fossum, hettitiska sigill, Mykene, wanax, Gladsaxe, Skälv Östergötland, Kivik graven, Finntorp, Hercules, parsymbolik, Heracles, ritualkalender, invigningsriter, Demeter,

Ioniska arvet 1 | Aryans, ioniska stridsvagnar, hettiter, leridol, Amos, ioniska pelaren, Hattusili, Rörbysvärdet, aedicula, solörn, Anahita, satell, årmannen, Mitanni

Ioniska arvet 2 | Tjuren, baltisk bärnsten, hornaltare, vagnristningar, Catal Hüyük, Karatepe, Kybele, tjuraltare, eldoffer, bläckspruta, tillblivelsemyt, ringridning, Frännarp, solvagnen

Vädurens tid | Aries, Vädurens tid, erosion, seder om våren, fyrdubbel spiral, rosetter, rhyton, Himmelstadlund, Lauritz Baltzer, vädursristning, altare, fågelmän, enstrukna och tvåstrukna, Valfisken, vårseder, jaktlag

Högbronsålder | jordbruksbilder, solkult, handens period, jordbruksritual, underjordens ansikte, egyptisk hacka, årder, plog, Trundholmvagnen, spiraltid, Echnaton, Amonprästerna, fenicierna, Kartago, kulthus, Lilla Björn

Fenicier, Handen | Kanaan, Levanten, dubbelyxa, Sargon, Ebla, Akkad, Hyksos, sjöfolken, Byblos, kananéer, Tyre, Saidon, karmin, purpur, glaspärla, bärnsten, Ekenberg, årman, ålderman, Kräftan, domarring, Karthago, ritualhus, tempel, Sandagergård, Lilla Björn. Aratos, kulthus,

Danskt mode | Minoiska gudinnan, volangkjol, guldhalskragar och mansringar, handel, Egtved, Knossos på Kreta, Skrydstrup, Ölby-kvinnans skört, Inanna, sari-betonad dräkt, spiralmönster, Rekonstruerade kvinnodräkter, Frisyrer från Knossos på Kreta hos danska kvinnor. Styrde prästerskapet?

Kulturutbyte | Hyperboréer, Högsäte, Mykene, Kivik, Herodotus, Delos, Artemistempel, Artemis och Apollo, Nordiska flickor prästinnor i Artemis tempel på Delos.

Bronsålderns mansdräkt | Egypten, ländkläde, förebild, fårskinnskjol, Mesopotamien, djurkrets, fyrdubbla oxhorn, volangkjol, sumerer i kaftan, lång kjortel, Levanten, Bibelns kungaböcker, oxvagn

Hettiterna, prästkung, årman, tunika, Horusbarnet, Tiden, Horus, bälte, keltisk kultur, Gundestrup, kittel, keltiskt gille, militär ordning, svinfylking, stuteri, stridsvagn

Dubbelyxa, månskära, båtyxa, koppardolk, ritualyxor, Ötzi, lur, dolk, årman, svärd, manlighetssymbol, Ekenberg, Tjuren

SENTIDEN | är några fragmentariska essäer främst om sista årtusendet eftersom det inte fanns företeelser med idéer som "stack ut" då jag skrev dem. På den tiden hette det att efter bronsåldern kommer en fyndfattig period och man spekulera i religionsbyte och annat så långt fantasin räcker. I vanlig ordning tänker man efter nationella gränser med de södra landskapen flytande i luften. Det är snarare så att Danmark har några delar som lämnat mycket lämningar och detta tunnas ut ju längre norrut och österut man kommer. Men man ska ha vida gränser som går långt ned från Östersjöns stränder och omfattar Frisien med flera.

Den rituella Hästen Pegasus var spridd i stora delar Europa och förmodligen spridde Karthago den med sin handel, Det gör att man fr.o.m. ca 800 kan man tala om denna symbol gemensam för även nämnda område. Vi vet att detta fortsatte i Danmark till 1000-talets kungar varefter kyrkan tog över tideräkningen. Förutom Hästen fanns ormen/ ormarna och mångudinnan under dessa tvåtusen år även om det är ett skenbart avbrott i figurativa lämningar

Sentiden I | ormen och odlingen, mångkultur, jordorm eller Hydra, ritualbåtar, Midgårdsormen, adorant, Lökeberget, jordögat, Tjatses limstång, Balder, eldaltare, fyrekrade bronshjul, paddlare med träd, styrkebälte,

Sentiden II | Keltisk kultur, Vitlycke, Ekenberg, Halstatt, Frygien, keltisk halsring, vingar på doppskon, båtlyftaren, Kalleby, Hjorten, Apollo, brödrabo, örnen som manssymbol, horndans, Tarvos Trigarnos, himmelskupan,

Sentiden III | Nordkalotten, sametrumman, volador, Karelen, Tuonelas Svan, lagligt beslut, asbestkeramik, nymånemyten, Alta, säsongsbåtar, shaman, sydsamisk trumma, Björnen,

Sentiden IV | triad av gudar, summering, ritualsamfundet, himmelskalendern, Saharas hällmålningar, Transylvanien, ceremonivapen, Tripolis till Timbuktu, kentauren, moder och barn, dödsbok, tre jordlås

Seglare i rumtiden |Sumeriska båttypen, ritualtid, Enki, Tiamat, årsritual, akkadiska sigill, rumtid, Egyptens båtar, vassbåt, Indus, papyroform, Chefrens båt, Tröndelag, vasmålning, Nilbåt, havsgående skepp, syriska skepp, kykladiska modellen, Faistos,

Sjöhästar, trirem, Ugarit, Ebla, Tyre, Sidon, Byblos, Fenicien, bärnsten, Kybele-Attismyten, Knossos, Kreta, Thera, ram, Sparta, Kadmos, Rörbyskepp, Torshammaren, Sjöfolket, Faistos, ägeiska båtar, målad keramik, båtlyftaren, Grekiskt skepp,

Katt, höna, fällstol, gallionsbild, ANSUR, bocken, Aspeberget, trirem, trier, Adonis, Knossos, tidors, vädurshorn, egyptisk skära, fånga bläckfisk, tidbåt, ritualbåt, Snorre, flock, följe, båtsocken, färd, hird, båtbyggare, världens äldsta båt, Ferriby-båten, Valderøy-båten, klinkbygge, Askum, hartskaka, farmän

Kultur i lasten | kultur i lasten, klinkbygge, gallionsbild, offerfynd, bocken, Aspeberget, Ekenberg, löpande hund, vädurshorn,

NY Bondepraktikan 3000 år | analys av hällen i Högsbyn med ideogram, ikoner, symboler och script man kan förstå som råd till bönder. Den är från Handens period 1200 - 800 BC.

Upplands hästar | Sjöhästar, Himmelshäst, dubbelspiral, Angarn Vallentuna, Kiviks grav, hjul, Valfisk Kaitos, tvåspann, livskamp, Karthago, Pegasus, Einar Kjellen, Brandskogs skepp, Båtlyftaren

Voluspa och Hästen i Tröndelag | Voluspa, Eddan, Tröndelag, Lerfald, nordisk kulturarv, Bibeln, hällristningar, kristendom, Mosebok, Guds Hus, Exodus, Val Camonica, mystisk, magisk, skålgrop, Sjöfolk, Gudens fotspår, trirem, himmelshästen Pegasus, fenicier, Karthago, Sjöhäst, rundjuret

DE GAMLA GUDARNA |essäerna är skrivna i en stil som kanske tilltalar Eddan-mytologer enligt traditionell semantik. Men fanns de? Eller är det kanske bara fantasier av nostalgiska munkar som drömde om att byta munkcellen mot slagfältet där man fick slakta vilda hedningar och sluta i Valhall med att dricka öl med sugrör?

Eddagudar | Tor smed och röjare. Arvet i Rigveda. Aryans. Grottekvarnen. Solens poesi. Solvagnen. Världsägget. Regndraken. Solens giftermål. Råd i Kalevala. Bryggan till Europa. Vedatidens idéer. Hjulets härskare. Jesus en eftersläntare. Trotsiga Kullervo. Åktor och kelterna. Val Camonica. Nordens hjulsymbolik. Tor vige. Ägirs Gille. Frännarps lyxvagnar

Odin och gudinnor | Odin efter Hanno. Gudafåglar. Amledmotivet. Odin till fots och häst. Gudinnorna sen. Vandringsteorier. Kulturen och folkmängd

KRITISK GRANSKNING AV MYTOLOGIN | finns under ett särskilt index där ord som troll, andar och liknande i ett förandliga språk är bandlysta. Eftersom de icke finns i den reella världen. Bevisen för att idoler/ arketyper har använts ha

Jämförelse med källorna i söder

För att förstå och tolka införseln av ritual, myter och teknologi från söder måste vi förstå det viktigaste av de s.k. kulturländernas ritualkalender och lantbrukskultur.

Sumers myter | djurkretsen, myterna, intelligensskala, stjärnkarta, precession, Dendera, Adonis och Afrodite syster Persephone, Tinia och Potinia, Morgonstjärnan och Aftonstjärnan, Inanna är Nymånen eller Nymånemären

Inanna lurade, astrometodik, hettiterna, humanismen, Abzu i Eridu, Enki, gudarådet, Enlil, tre jordlås, uppståndelsen från underjorden, odlingsmyten, kvadraten, världspelare, Etana, Nanche

Egyptens astronomi | Senenmuts kalender. Seti I:s kalender. Återfödandet. Isis hymner. Plutharkos om Isis. Nyår och regntid. Ramses astronomi

Isis hymner, Plutharkos om Isis, Ramses astronomi, kvinnliga principen i naturen, milda amman, följeslagare, Horus Narmers palett, Horus Dens årsplakett, de fyra himlastödens idoler, halvårsportar

Strävan mot återfödande, djed, ankh, achet, peret, schemu, daltemplet, Toth, Atum, Ra och Osiris, Ka-själen, Ba-själen, efterlivet

Jordbrukets symboler, Horus, Isis-steget, djed, grenen, riset, axet, deltalandets röda krona, sydlandets vita krona, bevattningen, Jakthundarna, Min från Koptos, Uggla, Ptah, Anubis

Echnatons solsång, hymn till solen,

Indus Nakna Gangaur | Induskulturen, Rigveda, Påskön, Enhörning, Argos, Mohenjo Daro, handelsskepp, Kina, Nordamerika, himmelshörn eller väderstreck Yao, Konfucius

Den nakna Gangaur | Gangaur, Sarasvati, Harappa, Mohenjo Daro, Oxen, Aldebaran, Skorpionen, Antares, tidig vedisk tid, Indus Script, Vishnu, världsordningen, Rahu, Ketu, månhunden, maktens fotpall, Parvati, Siva, Perseus, Plejaderna, nymånegudinna, Asvins, Inanna, An, iset, Astarte, Lait, Afrodite

Induskulturens astrosymbolism , stjärnhimmeln, Djurkrets, Zodiak, Tidsflod, årstid, solstånd, subtropiska området, tredelat månår, fyrdelat solår, solkvadrat, månhjul, Varuna, Vishnu, världsordning, maktens fotpall, världsträd, konjunktion

Indus astronomiska symboler, urkullen, Fiskvarelsen, solår, månår, Vårfest, Soma Ramadan, Oxen, Krokodilen, asvins, Inanna, Krabban, bearbetning, polstjärna, svastika, Induskvadrat, Urnan, eldoffer, Agni

Gotland, sliprännor, Flyhov, slipade flintmejslar, Metons cykel, Saroscykel, porten till underjorden

Lingua Franca | gemensamt bildspråk, Troja, Arier, Mitanni, handelsmän, bördiga halvmånen, Mitra, Varuna, Nasatyas, Hettiter, Hurrit, Ugarit, Nuzi, Persien, Minoerna, Den Nakna, Gilgamesh, Tjuren styrka, högsätet, Djurkretsen, Teshub, Tudhaliyas, AEDICULA, Mursilis' traktat

Iconografi | Skrift, glyf, icon, jagtmagi, högdjur, Kimberley, Stor Man, förkämpe, Stenbocken, små grodorna, Lepenski Vir, följa Tiden, Getfisken, rumtid, årman, Anis papyrus, berget, Elam, Persien, förmänskliga, hemligt språk, Culgis brev, Sargons sigill, Inanna, Sju Sager, Kittel, Ritualtid, Feodaltid

Indussymboler i Idaho | Snake River, jordugn, polynesisk umu ti, Indus Script, Idaho, eldstad, Indus-kultur, Siva, Parvati, gryta, när laxen gick till, Indussymboliken

åskfågel, drömtid, tjurdrömmar, storm, dunder, blixt, högkultur, personifiering, solfågel, soldans, Ute-indianer, sametrumman, Alta, ritualristning, återfödandet, björndansen, Björnväktaren, annan värld, Honungstassen, björnfesten i Kalevala, tre säsonger, marknadsplats, jordbruk, naturbruk, små grodorna,

Rituallag, symbol, rationella tankar, algebra, greppa kaos, Djurkretsen, Indus Script, kinesiskt offerkärl, konjunktion, subtropiska året, 3-talssymbolik, limmade symboler, Björnväktaren

Indus Script, symbolspråk, stavelsespråk, skålgrop, månvarv, offerkittel, offerkokare, björnspår, Björnväktaren, himmelsöga, himmelskvadrat,

Svenska catshaman.com

Stenmonument | Dals Världsarv | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik | gamla gudar |Essäer |Essäer2 | Globala länkar | litteratur | konventioner | tidslinje |karta Högsbyn |hem

© Catshaman
Uppdaterad:


Anslut dig till diskussionsklubben scanidea

Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art

Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Korsgatan 12 A, Mellerud
S-46433 Sweden
catsha@catshaman.com
phone 046-0530-41925