Vikingarnas anor erilerna

Ovanlig guldbrakteat från Års, Jylland

Vikingarnas omedelbara föregångare var herulerna eller erilerna som de själva skrev. Denna sajt handlar om dem men även om deras anor i bronsåldern samt förstås om båtens utveckling. Nordborna var från början ett seglande folk. Vi ser det i hällristningarna där de än seglar på Europa och än på Himmelshavet

Först några filer om samtida stammar vid tideräkningens början och allra först lite kritiskt om Tacitus som brukar används som källa

Signaturer

http://www.catshaman.com/signaturer.htm samling länkar till samhällets uppbyggnad från Måndotterns dubbelyxa och tempel. Der är fundamentet för vårt samhälle i dag

De äldsta gudarna

Guldåldern och eriltidens idoler har bara lite gemensamt med vikingatiden även om Baldersmyten och "Binda Fenrisulven" levde hela tiden. Skillnaden är främst att Tiden och Världsordningen stod i centrum tillsammans med Mångudinnan som räknade tiden men också var flödet av fertilitet och vatten sen urminnes. Bilderna från den tiden är i regel formalistiska och ikoniska.

Detta är en rejäl spark i Guillous feta rumpa "Före Birger Jarl fanns bara maffia". Arkeologerna har inte kunnat levandegöra forntiden Tingssamhälle och Världsordning med en intelligent syn även på naturen. Där har våra riksdagsmän en del att lära, … men icke Guillou som har sin grundmurade åsikt klar och gräver efter Arn i kyrkotorn.

En intressant jämförelse är den tidiga bildsten på Gotland Bildsten 2 400 - 600 AD jämfört med tidiga vikingatidens bildstenar 700 - 900 AD där man ser en klar skillnad i innehåll och stil

Guldålderns Tyr och Baldersmyten i guld och Solhästen Konstföremålen är påtagliga bevis på i synnerhet överklassens symbolvärld, vilken i gammal tradition använde figurer för att frambära budskapet. Guldhalskragarnas figurer avviker mycket från standarden och det kanske beror på att guldsmederna var utrikiska? Guldhalsringarna bevisar att det fanns enhet i Norden och Nordtyskland eftersom många är likadan. Samtidigt visar de att Mångudinnan var ledarinnans halvmåne dekorerade ringarna i flera tusen års tradition.

De gamla gudarna

I idéhistoriens granskning existerar inte de gudar man kallar andar och troll, vilket ofta gäller Lappland och andra områden med konstiga språk. Med det menas att de måste manifesteras i speglingar i dåtidens konst och meddelande och ha en abstrakt existens som idoler för folk. OBS! de kan icke utföra ting eller resa omkring!!!. Här lite kritik av forskningen bevis att något liknande har förekommit i folks medvetande:

Tacitus under luppen … Tacitus, Julius Cesar, barbar, kelt, german, sveb, Germania, omen, folketing, ting, Alltinget, tingshög, domarring, byalag, svioner, svear, brottsbalken, slav, årsritual, Moder Jord, Isis, Nerthus, Den Nakna, MARS THINGSO, Tiw, Ziu, Tyr, Mercurius, Wotan, Wedne, Oden, Hercules, Tor

Kelter och germaner Sveriges Televisions folkbildaravdelning har släppt loss inom arkeologi och historia med två program om kelter och germaner. Kunskapen är allmänt sett liten men jag har byggt på den ursprungliga meditationen. Cesar myntade vist ordet "germaner" och samlingsbeteckningen är inte äldre än så. Annars hörde de flesta till svebernas halv officiella ritualgemenskap från Norden till Alperna

Kelt, german, Adam av Bremen, Maja Hagerman, barbar, Halstatt, Centraleuropeiska kelter, fenicier, Cesar, eril, heruli, halskrage, halsring, Gundestrup, Tollund, guldbrakteat, ryttarbrakteat, Wodan, Odin, Tor, Wig-Donar, kristendom, trelleborg, arkeologi, historia, avgud, katolska tid, reformationen, kyrkotukt, civilisation, nationalromantik, Internet, kung, kungarike, Herman Wirth, nazister, Sveavälde, Jan Hybris Guillou, Herman Lindqvist

Goter och samtida folk Goterna bodde ursprungligen i norra Tyskland och Polen och var i familj med skandinaverna och hamnade i romarriket och sögs upp. De var förstås ursprungliga nordkelter.

Goth, barbar, fenicier, hyperboréer, Herodotos, blonda flickan, Tacitus, Strabo, gutones, gothones, Ptolemy, Jordanes, gutae, gautae, arkeologi, Wielbark, Cernjachov, Pommern, bärnsten, burgunder, visigoter, Teoderik, Heruli, eril, Getica, Cassiodorus, Procpopius, Widsith, Rökstenen, svear

Widsith …. Engelsk poem 700-talet? som berättar om goter och skandinaver

Vad finns för bevis att Tor, Tyr, Odin levde i tideräkningen början?

Tyr/ Tis och mer om Odin Tyrs första inkarnation var Oxen som fixstjärna minst 5000 år sen. Under bronsåldern blev han tydligen hjälten som satte armen i gapet på Ulven. Han dög bra till domare och tingsledare men svårt att se honom strida. Kanske han var bondeledare sedan

Tor, Loke och Odin Tor, Odin, Sleipner, Hugin, Munin, Woden, Wedne, Vendel, Heyerdahl, Snorre, Tyr, Häner, Hanno, Torshammare, Vitlycke bröllopsceremoni, Tacitus, Herodotos, Apollo Keraitos, Hymer, Loke, Völund, veckodag, Elle, Thurs, Svantevit, Triglav

Thor Heyerdahl om Odin Heyerdahl var en sporre för all forskning och en nagel i ögat på de akademiska forskning som sysslat med att konserverad hävdvunna uppfattningar. I deras värld får inte amatörer förekomma. Men ibland hugger Thor i sten och gör fel en etablerad akademisk "kopist" aldrig gör

Tyrbrakteaten | guldbrakteat, Tors fiskafänge, Lokasenna, Loke, Hel, Fenrisulven, Tyr, Midgårdsormen, Snorre Sturlassons Gylfaginning, Gleipne, medalj eller medaljong, Hjorten, tillväxt, Laur, Lör, Karonsmynt

Geretebrakteaten | Gerete, ioniska keltiska arvet, svebiska knuten, långt keltiskt hår, mask, världsordning, vädurshorn, sammanslingrade ormar, par av dubbelspiraler, ANS, ANSUR, Rosslandguden, solhästen, keltiskt huvud, tatuering, ödeslott, Åsum, romerskt mynt, Åsum, Ravlunda, Gantofta,

Baldersmytens bakgrund | Baldersmyten, guldbrakteater, Lökeberget, Högsbyn, sörjande moder, Baldersdrapet, ifigenia, mistel, Plinius, druid, helig ek, helig lund, Livets Träd, Skogens Kung, problematisering, Inannamyten, Nymånemyten, Isismyten, ormgropen, svedjebruk

Baldersmyten i guld | Baldersmyten, Poetiska Eddan, Snorri, Saxo, Voluspa, Völvans sång, Höner, Balder, mistel, Vi, Tor, Odd, Loke, Frigga, Tvilling, svastika

Bildstenar Gotland |Bildsten, Gotland, Havor, Pärlan, hingshetsning, Kivik Thera, Lochlin, löpande spiral, Solhästen

Bildstenar Gotland 2 | Bildsten, löpande spiral, Solhästen, Öland

Bildstenar Gotland 3 | Eddalitteratur, farmän, Tor vige, ringens rike, Ringerike, återvändande goter, erile, herul, Valhall, övre världen, kropp, fylgia, ande, vikingatid, Trivalde, Elle, Tors fiskafänge, Loke, Völund, Valand, annan värld

Angloskandinaviska kulturord … Förutom de litterära fragmenten finns en stor källa i de angloskandinaviska ortnamnen. Forskningen hänför dem normalt till kolonialiseringen efter 800 AD. Det vore dock märkvärdigt om de gamla angelsaxiska ortnamnen från 400 - 500-talet skulle ha svepts bort. Där finns två skikt av namn.

Ortnamn berättar |Ortnamn, Pytheas, Tacitus, Plinius, Ptolemaios, Teutates, Merkurius, Wotan, Mars Thingsus, Tor, Tyr, Jordanes, bopåle, stad, tunagårdar, ting, ritualsamhälle, odling, husbehov, ägomarkering, vi, hov, harg, hult, lund, Frej, Galten

Nya tidens runstenar |Runsten, Sparlösa, mask, vi, månhorn, ungar, Jellinge, vising, näskung, årman. ålderman, Röksten, ragnarök, narval, Thiaurik, Teoderik, sikungar, Gökstenen, Sigurdsristningen, Toshammare, Sigurdssaga, völsungar, bersärk druid vigode

 

Erilerna 270 - 570 AD

Vikingarnas anor |Världshärskare, Hobygåtan, Teutoburgerwald, Elbe, Nero germanernas vän, Vergelius, Tiberius, kelterna, Arminius, Germanien, Tacitus, cimbrer och teutoner, ringen, gåva gengåva och gisslan, Illiaden, Achilles, kulturimperialism, Aristoteles, Julius Cesar och Augustus, Adam av Bremen, kultur, skeppsättning, Tjelvars grav, mossliken, Hekate, spjutspets, Jupiter, edsring,

Eril/ herul runor | Runor, eril, herul, erul, gisslan, kärleksmagi, gårdfarihandlare, farman, handelsskrå, kelt, jarl, kung, huskarl, druid, lagman, enklav, oppida, birke, ornum, karakoll, fästmögåva, Ferriby-båten, avskräckning, Hekate

Tidiga runtexter | Runtext, eril, brödgäst, salsgäst, skogsgäst, bayare, skinnhandlare, landbeskyddare, thewar, gastir, gode, thegn, thane, alu, Iovi, Laukar, Laur, lördag, Tor, Wodan, VigDonar

Runors ursprung | Runor, tidigt alfabet, Kylverstenen, futhark, Venetico-alfabetet, stavelsealfabet, feniciska alfabetet, mystik, magi, augur, sibylla, oraklet i Delfi

Roms dynastier | Romersk kejsare, medkejsare, militärkejsare 278 - 578 AD

Kelter | Kelter, keltisk kultur, kartor över stammar, cimbri, Hodde, trefald, triad, tingstermin, trehövdad, trestens hov

Halskrage och halsring | Halskrage, halsring, edsring, keltiska gillet, lagläsare, ritualledare, jarl, fingerring, armring, aureus, Jupiter, Boudica, Lindowmannen, Fenrisulven, Midgård, Tyr, Hymer, Ilmarinen, Mitraismen

Samhällsordning | Bondelag, oppida, uppsala, Gilgamesh, duke, witan, hird, theoden, king, kung, eorl, jarl, thane, farman, freemen, bryte, Västgötlagen, Lockland, Lochlin, tinghög, kyrkfrid, morgongåva, satell, ionisk världsordning, gille

Sal eller hall | Det ursprungliga ordet är förmodligen sal som förekommer i Berga, Södermanland på runsten … Salsgästens slut. Illiaden, Achilles, Silius, Hanno, Hoby, Woden, sal, feodalism, hettitisk sigill, Karl Marx, Gudme, Feddersen Wierde, fotpall, Wada, Högom, Gene, Forsand, Veien, Dankirke, fatebur, uppland, Troja, vapentak, dana-arv, regalia, Uppsala Öd, kung, Kalmergården, Bowulfs Heorot, feodalism, rex, Bika, birkarlar, gissland, kihlakunta, Vi,

Anglo-Skandinaviskakulturord | Angelsaxarna, Danelagen, Horsa Hengest, korsformad fibula, witan, hird, theoden, king, kung, eorl, jarl, thane, farman, freemen, Lockland, Lochlin, tinghög, kyrkfrid, morgongåva, vapentak, hlevagastir, kulturord, vi, vigt sten, harg, bylaw, Eddagudar

Fynden och guldet

Gallehushornen | Angelsaxerna, Jutarnas horn, Anglernas horn, guldhorn, Eostre, Solhjort, Bågskytten och björnbruden Bera, Tyrs bravader, bersärk, Gutasagan, korsformad brosch, Mercia

Var de kristna 1| Fibulor, kristna, kättare, arianer, Origenes, jämn, jämnhög, tredje, kristendomen, Solkejsaren, labarum, Constantin I, Helena, kristna altare, Nicaea år 325, Theodosius I, katolska kyrkan, kätteri, Nicene, Pontifex Maximus, katolsk, Wulfilas trosbekännelse, treenighet, Silverbibeln

Var de kristna 2 | Kristen symbol, likarmat kors, grekiskt kors, hakkors, triskele, korsformad fibula, treudd, Ansur, tretal, tretalssymbolik, Ashera, Yahve, D-brakteat, ormgropsmotiv, Brigith, vikingatiden, Kildara, Faughart, källkult, folkmedicin, mirakel, Gregorius I, Aethelbert, drottning Bertha, Augustinus, garum, surströmming, sedvanelag, Vendeltid, Karlemagne, Otto I, trelleborg, Danmark, markland, markgreve, manlig elegans, Oden.

Fyndanalys | Magnus Lagaböters landslag, mossfynd, offerfynd, torvfynd, människo-offer, gravfynd, kvinnograv, mask, Mithras, färdpeng, parthisk hjälm, keltiskt flygande hår, skyter, parther, Vimose, bondens silverbälte, skattfynd, skattletare, Vittene, Tureholm. Timboholm, hudar, skinn, järn, Havor, kittel, Ismantorp, oppida, fatebur, Havor,

Erilernas historia

Eril/ herul-zenit | Västherul, Mercurius, Wodan, limes, bataver, Hanno Beowulf, eril, erul, herul, Ammianus, auxiliar legion, Notitia dignitatum, Odovaker, Teoderik, Rodulf, Timboholm, Öland, sydherul, östherul, Hertig Fara, Wulfila, Narses, Totila, profeten Daniel

Gåtan heruler | varför förtalas de?

Guldbrakteaterna och annat

Solhästen | Solhästen, Pegasus, Åsum, Probus, ryttarbrakteat, Solörn, svebisk knut, personifiering, kavalleri, erilförbund, herul, legion, Jordanes, Cassiodorus, Procopius, Odins häst, örnhjälm, romersk falang, sköldpadda, svinfylking, parthisk bågskytt, Attila

Se även Upplands hästar och Hästen från Tröndelag samt Ale stenar

Solhjorten | Myntning, solhjort, huvudet, ormen, trefalden, ledarskap, himmelsälg, ulven, Jupiter, Iovi, ryttarbrakteat, horn, hornaltare, Solhästen, lätta kavalleriet, merovingerörn, ålderman, årman, tidman, Jelling, vising

Guldmedaljonger | Guldbrakteat, guldmedaljong, romerska mynt, wälska kornet, halskrage, halsring, labarum, Olbia, filigran, almandin, fästmögåva, morgongåva

Guldmedaljer 300 - 400 AD | Guldmedalj, guldmynt, solidus, kejsarmedaljong, Constans, Constantius II, solkusken, ryttare, lite statistik

Medaljong med ledaren | Guldmedaljong, medalj, medaljong, averse. reverse, augustus, Labarum, Christogram, standard, Kristi soldater, Ansur, me, Manus Dei, Guds Hand, talare, thegn, ringgivare, brödgivare, arv, augur, Pontifex Maximus, överstepräst,

Brakteater med huvud | Brakteater, Constantin den Stores tre söner, Constans I, Constans II, Constantine II, Valentinian I, Valens, heruler, palatsgardet, fotfolkslegion, solörn, talare, thegn

Laukar, Tiden, Flödet | Jmfr obekanta - bekanta, akademiker, de vises sten, följa John, Åsumbrakteat, C-brakteat, ryttarbrakteat, D-brakteat, role-model, teolog, Blavatsky, mästare, arkeolog, Ulven, keltisk solryttare, solörn, D-brakteat, Gunnar i ormgropen, underjordens bröllop, Karonsmynt

Vilda jakten| Vilda jakten med hundar, St. Göran, Draken, Fenrisulven, Mithras, Remus, Romulus, ulvhedin, bärsärk, keltisk halsring, futhark, bullret av kattfötter, kvinnans skägg, bergets rötter, björnens senor, fiskens andedräkt, fågelns spott n

Symboler | Symboler, ikoner, guldpärlor, A-brakteater, B-brakteater, C-brakteater, D-brakteater och F-brakteater C-brakteat, svastika, solårets delning, Guds hand, Manus Dei

Ikoner | Oxen, Pegasus, Haren, Nymånemären, Eostre, Frigga, återfödelse, groda

Tyrbrakteaten | guldbrakteat, Tors fiskafänge, Lokasenna, Loke, Hel, Fenrisulven, Tyr, Midgårdsormen, Snorre Sturlassons Gylfaginning, Gleipne, medalj eller medaljong, Hjorten, tillväxt, Laur, Lör, Karonsmynt

Geretebrakteaten | Gerete, ioniska keltiska arvet, svebiska knuten, långt keltiskt hår, mask, världsordning, vädurshorn, sammanslingrade ormar, par av dubbelspiraler, ANS, ANSUR, Rosslandguden, solhästen, keltiskt huvud, tatuering, ödeslott, Åsum, romerskt mynt, Åsum, Ravlunda, Gantofta,

Baldersmytens bakgrund | Baldersmyten, guldbrakteater, Lökeberget, Högsbyn, sörjande moder, Baldersdrapet, ifigenia, mistel, Plinius, druid, helig ek, helig lund, Livets Träd, Skogens Kung, problematisering, Inannamyten, Nymånemyten, Isismyten, ormgropen, svedjebruk

Baldersmyten i guld | Baldersmyten, Poetiska Eddan, Snorri, Saxo, Voluspa, Völvans sång, Höner, Balder, mistel, Vi, Tor, Odd, Loke, Frigga, Tvilling, svastika

Bildstenar Gotland |Bildsten, Gotland, Havor, Pärlan, hingshetsning, Kivik Thera, Lochlin, löpande spiral, Solhästen

Bildstenar Gotland 2 | Bildsten, löpande spiral, Solhästen, Öland

Bildstenar Gotland 3 | Eddalitteratur, farmän, Tor vige, ringens rike, Ringerike, återvändande goter, erile, herul, Valhall, övre världen, kropp, fylgia, ande, vikingatid, Trivalde, Elle, Tors fiskafänge, Loke, Völund, Valand, annan värld

Vad hände sen

Feodaltidens början | Ioniska arvet, handelsplats, hantverkare, feodalklass, hird, witan, bildplåt, keltiska kulturen, jämställdhet, mannaförbundet, svinfylking, Sleipner, gästning, Sutton Hoo, Merovingerörn, kapital

Ortnamn berättar |Ortnamn, Pytheas, Tacitus, Plinius, Ptolemaios, Teutates, Merkurius, Wotan, Mars Thingsus, Tor, Tyr, Jordanes, bopåle, stad, tunagårdar, ting, ritualsamhälle, odling, husbehov, ägomarkering, vi, hov, harg, hult, lund, Frej, Galten

Nya tidens runstenar |Runsten, Sparlösa, mask, vi, månhorn, ungar, Jellinge, vising, näskung, årman. ålderman, Röksten, ragnarök, narval, Thiaurik, Teoderik, sikungar, Gökstenen, Sigurdsristningen, Toshammare, Sigurdssaga, völsungar, bersärk druid vigode

Handeln med Frisien |Herravälde, handel, Frisien, mynt, Offa, Alfred, Ethelred, Hedeby, Ribe, Birka, Helgö, Karl I, Carolus-mynt, Pegasus, Orientus, ANSUR, Danevirke, Lolland, Sädinge, viking, Svitjod

Danmark - Sverige bildas |Tegn, thegn, thane, rinc, rinke, ricke, thegngild, karl, ceorl, huskarl, gestir, sven, väpnare, skutilsven, Knut I (den Store), Olof Skötkonung, riksbildare, Sverige, Svearike, trelleborg, Karlemagne, Otto I, Danmark, markgreve, Otto II, syssel, Danelagen

Vikingromantik |Viking, Saxo Grammaticus, riddare, Lochland, Lochlin, Ägirs gille, saga, hjältar, Tyr, Loke, Tor, Tjatse, nattfrost, Skade, Rus, Rörik, fascism

Kungar, vill folket ha dem? | Kung, äldres råd, geronsia, feodalism, kungamakt, markgrevskap, Jellingstenen, Rex, kungarikets kriterier, meier, bryte, hall, Fornsigtuna, fatebur, uppland, dana-arv, Uppsala, Birka, bjarkörätt, Mälardalen, gästning, gisslan, farman, birke, holm, mark

Myntning |Relativitet, Olof Skötkonung, Anund Jakob, övre värld, mynt, Knut I, angelsaxiska mynt, Häst, Vi, Hjort, Merovingerörn, Vikingatiden, silverålder, bysantinsk influens, Svend Estridsen, pälshandel, myrmalm, rödjord, sillfiske, slav, kung Nils, Margareta Fredkulla

Hästens i Viet | mynt med häst fortsatte på 1000-talet och är slutpunkt på när Pegasus var fixstjärna och ledare för det astronomiska året. Ale stenar bar förmodligen det sista officiella viet

Privat ägande | Öresbol, ätteräkning, feodaladel, Erik XIV, adelsklass, Malstasten, mantal, helgård, markland, örtugsland, löpabol, dana-arv, överklass, Pireus-sprattet, Pireuslejonet, Öper

Den kulturella bakgrunden

Viet | Vi, Gutalaen, Skabersjö, Alpernas hällristningar, kilen, viga, Tyr, Ritualtiden, Baldersmyten, Pegasus, vise, Tibirke, Tirsted, Jelling, vising, näskung, årman, ålderman, månhornet, Sparlösa, Oklunda, Forssa-ring, Malt-sten

Seglare i rumtiden |Enki, ritualtid, årsritual, akkadiska sigill, rumtid, papyroform, Chefrens båt, tidsbåt, Nilbåtar, vassbåt, sumeriska båtmodellen, Narmer paletten, havsgående skepp, syriska skepp, Sjöhästar, grekiska båtar, Rörbyskepp, minoisk gudinna, Vattenormen, Torshammaren, Kybele-Attismyten, Knossos på Kreta, Medinet Habu, Faistos, båtlyftaren, Kadmos, Thera, Lister och Rogaland, Askum, Nydamskeppet, kultur i lasten, vikingars tummått, klinkbygge, gallionsbild, offerfynd, bocken, Aspeberget, Ekenberg, löpande hund, vädurshorn, tidbåtar, ritualbåt, hartskaka, fångar bläckfisk, farmän

Danskt mode |Minoiska gudinnan, volangkjol, guldhalskragar och mansringar, handel, Egtved, Knossos på Kreta, Skrydstrup, Ölby-kvinnans skört, Inanna, sari-betonad dräkt, spiralmönster,

Kulturimport| kultur i lasten, vikingars tummått, klinkbygge, gallionsbild, offerfynd, bocken, Aspeberget, Ekenberg, löpande hund, vädurshorn, tidbåtar, ritualbåt, hartskaka, fångar bläckfisk, farmän

Eddagudar | Tor smed och röjare. Arvet i Rigveda. Aryans. Grottekvarnen. Solens poesi. Solvagnen. Världsägget. Regndraken. Solens giftermål. Råd i Kalevala. Bryggan till Europa. Vedatidens idéer. Hjulets härskare. Jesus en eftersläntare. Trotsiga Kullervo. Åktor och kelterna. Val Camonica. Nordens hjulsymbolik. Tor vige. Ägirs Gille. Frännarps lyxvagnar

Odin och gudinnor | Odin efter Hanno. Gudafåglar. Amledmotivet. Odin till fots och häst. Gudinnorna sen. Vandringsteorier. Kulturen och folkmängd

Elektroniska böcker index

Stenmonument | Dals Världsarv | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Tolka symbolik | gamla gudar | Medeltid | Stormaktstid| Essäer |Essäer2 | Globala länkar | litteratur | konventioner | tidslinje |karta Högsbyn |hem

© Catshaman
Uppdaterad:


Anslut dig till diskussionsklubben scanidea

Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art

Addresses to the author
Bengt Hemtun
Korsgatan 12 A, Mellerud
S-46433 Sweden
catsha@catshaman.com
phone 046-0530-41925