Talande megaliter och idéer i sten

Kärlek till förfäderna håller monumentet levande

06-09-11 … stenen var borta en vecka och återfanns i bokhylla i Västervik. Tjuvens tankekraft var sämre än stenålderns tydligen… Linköpings TT skriver …"och den tros ha använts vid fruktbarhetsriter under yngre stenåldern. I senare tider har den omgärdats av mystik och vidskepelse. …" Man skulle ju bli förvånad om man kunne bevisa att annat än rationell tanke reste stenen. Det är vår tid som är övertroisk!!! Det är väl en sorts gissning att man direkt förbinder fruktbarhetsrit med monumentet

Tema är de nordiska stenmonumenten vilka är rätt okända utanför Norden. Här analyseras de idéer och tankar man kan skönja bakom stenbumlingarna. Det är ett rätt nyt område eftersom intet finnes offentligt på Internet. Analysen kompletterar vad jag annars skrivit om Nordens hällristningar och som ochså finns med på denna sajt om sten- och bronsålder.

Rest sten, ANSUR, bautasten, stencirkel, danska stenrader, kultursten, stentempel, stenskepp, vi, dös, långdös, gånggrift, hällkista, storhög, domarring, fotpall, altarsten, tingshög, tingsten, edsten, Nordals Olympos

Här finns också kompletterande essäer om stenålderns ritualföljen, de äldsta lagarna från hällkisttiden samt en översikt över begreppet urtidslagar.

Signaturer

http://www.catshaman.com/signaturer.htm samling länkar till samhällets uppbyggnad från Måndotterns dubbelyxa och tempel. Der är fundamentet för vårt samhälle i dag

Överblick

NY ... Stenars språk … påverkade Egypten- Sumer nordiska megaliter upp till Kola. En sammanfattning/integrering hällmotiv av viktiga typer från Sommen, Medelpad och Karelen.

Alta, megalit, manipulerade stenar, Nämforssen, Medelpad, Sommen, Karelen, djed-pelare, Årmannen, Horus, dubbelfalk, ripa, liggande ripa, liggande höna, trefot, tripod, enfot, gudabord, Kolahalvön, Skabersjöviet, parsten, donarring,

Västeuropas megalitkultur karta … kartan visar bara Västeuropa. Tidiga stenmonument finns överallt i Skandinavien t.o.m. Fjärrkarelen som en klar kultur. Men de finns lite varstans med likadana i Nordamerika, Korea, Indien och i Europa bl.a. vid Moskva och Svarta Havet och långt in i "Sibirien".

Kulturarvet före latiniseringen http://www.catshamans.se/0nordk.htm … en sammanfattning av kulturarvet från dösar till Sigurdsristningen. Ursprungligen skrivet i polemik med de som anser vårt kulturarv bygger på romersk imperialism. Vårt arv är djupare än så. Avsedd för den som relativt snabbt vill få en uppfattning. Det finns rikligt med länkar för dem som vill fördjupa sig. ( beta version)

Arkeologi, definitioner, koder, magi, mystik … en polemisk essä som kan reta såväl arkeolog som lekman.

Leirfald/ Lerfald…vårt dyraste fornarv vers ur Voluspa syns på häll och även Himmelshästen i Lerfald Tröndelag. En antydning om Tröndelags historia från fjärde årtusendet till Frostatinget. Se även Ting

Finn din hällristning; hällmålning; stenbumling finn din historia … endast folket i hembygden kan hålla forntiden levande. Vi bör söka helheten där varje lämning är ett bevis för en boplats vid nån tid i historien

Urtidslagar | Analysens metodik, handtag, Tor ritualledare, ceremonimästare, religionsbalken, Den Nakna, gud, laghällen, återfödande, kungabalken, näskung, vising, årman, konungs ari, ornum, birke, urtag, urfjäll, hundare

Giftasbalken, viga, fästandet, rumtiden, ärvda balken, laga fång, jordabalken, fosterbroderlag, äganderätt, hasselkäpp, Gulatingslagen, tingrith, hamnastämma, brödrabo, brottsbalken, kollektivt ansvar, köpmålabalken, einbeining, köpslå, gisslan, byalagsbalken, vårfrid, skördefrid, lekarerätten, sedvaneregler, rättsetik, ordspråk

 

Se även särskild sajt Essäer om arkeologi och historia

http://www.catshamans.se/essae/0essae.htm

Tidig världsordning

För att kunna följa resonemangen och få en uppfattning om de bärande idéerna finns en koncentrerad essä om den tidiga astronomin/ kalendern som bestämde utformningen av anläggningarna

Tidig astronomi | Månhjul, månkalender, fortnight, tideräkning, månsvit, Brudföljet, naksatras, Rbhus, Rigveda, Indus, dubbelyxa, trattbägare, siktsten, hälsten, stjärnbild, hällristning, årman, prästkung, Viet, djurkrets, Evenstorp, disating, Osiris, Stora Gudinnan, Jungfru Maria, kättare, kulturimperialism, indologi

Första myten | Ubaid, Ereshkigal, Djurkrets, zodiak, Uruk-period, Sumer, Akkad, Babylon, Susa Elam, Abzu, Ginungagap, Eridu, garpha griha, Enki, Lugal, Väinämöinen, Världsordning, Edda, Kalevala, Enuma Elish, Voluspa, Nippur, Enlil, Sin, Ninlil, nummer, rep, stång, Inanna, Dumuzi

Egypten vaknar | Naqada, hällristning, Shu, Tröndelag, vasmålning, porten, Följa Her, Nekhen, Fredsstiftaren, återfödande, Sumer, F. Petrie, serekh, Dubbelfalk, Falk,Tjurpalett, Tehenupalett, Tjur, Oxen, Skorpion, Toth, klubbhuvud, Hor, Horus, världsordning, tidlag, Skorpion II, Narmers klubba, årman, solörn

Forntida avenyer, jordvallar, månhjul

Anläggningar som numera består bara av jordvallar och svaga förhöjningar i terrängen har i hög grad varit översedda. Mörkertalet är stort och endast på för jordbruket ointressanta platser finns kvar. Det är bråttom att hitta dem innan skogsmaskinerna förstör dem

Aveny, jordvall, månhjul, cursus, aveny, långdös, dubbelvall, civilisation, Brudfölje, Jungfrusten, Maiden Stone, woodhenge, Sarup, Vasagård, arkeologins hemlighet, fornborg, Alvastra, omfärd, Celtic field, Levene, centrallager, Avebury, Carnac, Le Grand Menhir, Jätten Finn, syftsten, världspelare, hälsten, Medicine Wheel, Aubrey hål.

Avenyer mm.

Stenar i rad och cirklar 1

En normal sten ligger mot underlaget så att den naturliga tyngdpunkten är närmast Moder Jord. Reser man stenen har man gett den ett tillskott av kultur och den skiljer ut sig från andra stenar. Samma gäller förstås när man ger stenar eller former namn

Megalit, Mosebok, primitiv, korkad, ociviliserad, Stenrader, stenformationer, kultursten, stenskepp, vi, folkminnets bautasten, Carnac, Bockesten, Maiden Stone, Ekornavallen, Hovsten, gudahov

Stenrader 1

Ristade följen | sviter/ följen i hällristningar illustrerar tankegångarna om reglering av säsong och år | hällarnas följen, tidsbåt, skålgrop, hällmålning, den fallne, omfärd, Voluspa, Völvans spådom, aser, vaner, tre mör

Stenar i rad och cirklar 2

Enklaste formen av anläggning är förstås en rad med. I Bohuslän förekommer stenrader eller bitar av sådana med stenarna av fallande längd. En rad har utsträckning i rumtiden medan en cirkel är ett begränsat utsnitt av rumtiden.

Stenehed, Brudföljet, Birkende gårds Avebury, krumsvärden Rörby, Vårbrud, brudlopp, hästmundering, Callanish, Oscar Montelius, Ale Stenar, Lejre, Bob Lind, Svanens stjärnbild, Curt Roslind, månhjul, kalenderstav Järestad, månens noder, draknoderna, Drakögat, Draksvansen, M:B: KOBOS, Märta Strömstedt, Böckersboda, Blomsholm, Badelunda,

Stenrader 2

Megalit-symbolism i måntemplet Gavrinis Carnac

I Carnac vid Morbihanbukten samlades folk från hela Bretagne när "fisken gick till". Gudabordet var fylld till brädden och att lägga nån stenbumling till raderna gick som en dans. Men vad var föremålet? Kanske Gavrinis tempel kan ge oss en vink.

megalith, Carnac, Gavrinis, Canchal Mahoma, Nakna Gudinnan, Saros cycle, pollenkurva, Frejgalten, Troy, Stora Modern, Odin, New Grange, Knowth, Dowth, ortnamn, Table de Marchand, kermesse, von Däniken, Voluspa, Arkimedes

Gavrinis

Viet en nordisk variant | Vi, Gutalagen, Skabersjö, Alpernas hällristningar, kilen, viga, Tyr, Ritualtiden, Baldersmyten, Pegasus, vise, Tibirke, Tirsted, Jelling, vising, näskung, årman, ålderman, månhornet, Sparlösa, Oklunda, Forssa-ring, Malt-sten

Danska stenrader

Denna analys bygger i stort på en lista publicerad av Rud Kjems och därtill hans arkeologiska magasin. Man brukar kalla det megaliter medan jag föredrar att använda normalsvenska ord utgående från roten sten.

Megalit, stenrad, dolmen, dös, långdös, dubbelyxa, Inannamyten, återliv, bautasten, heltalsmatematik, måne , månvarv, cromlech, solkors, Carnac, sliprännor, ritualyxa, vårdagjämning, aveny, tingshög,

Danska stenrader

Kulturstenar

Så snart vi ger en speciell sten ett namn är det en kultursten. Namnet bär den så länge det finns folk som bevarar namnet och användningen av stenen som ett begrepp. Vi kan tala om lokala kulturstenar i en mycket vidare utsträckning än våra monument

Guds Hus, seit, röde sten, vitsten, stenlille, frösten, edsten, hovsten, Maiden Stone, obelisk, stående sten, baetyl, jordfast sten, hult, lund, harg, stavgård, uppallad sten, manipulerad sten, Sommen, Fjärrkarelen, gudabord, Kolahalvön, inuiternas tingsplats, rå och rör, frihetsmil, herm

Kulturstenar

Dös, gånggrift, sliprännor, hällkista, storhög

I mitten av tredje årtusendet f. Kr. ser vi klart den rituella idén att gå i jord. Den syns i gänggrifter, sliprännor och snart nog kommer artefakter och myter som visar att det är odlarnas ritual för återfödande. Hällkistan är en sista blomning.

Dös, långdös, gånggrift, slipränna, hällkista, storhög, skeppsgrav, gudabord, Newgrange, porten, landskapslagen, dubbelyxa, båtyxa, Flyhov, Gotland, månens cykel

Tempel

Hällkista

Begreppet hällkista är nog en nordisk företeelse, därför att det är en distinkt period skilt från gånggrifterna. I övriga Europa flyter dösar, gånggrifter och passagegravar samman i nästan en kontinuitet. Men typen har vi nog fått från södra Europa.

Hällkista, Evenstorp, Dal, hängsmycke, dolk, skära, boplatsmarkering, herdar och odlare, Isisritualet, Den Nakna, S. Härene, kopparberg, Hathor, grönsten, koppar, gavelhål, Kaukasus, Nart Epos, Gobustan, allée-couverte, hålsten, Remedello

Hällkista, hällkistfolket, sol- och månkalender, pollenkurvor, dolk, skära, skifferhänge, amulett, Isisdolk, hällkista med gavelhål, rituellt bad, hällkisttid, kopparmalm, kopparletning, ritualvapen, dubbelyxa, båtyxa, kultursprång, korphacka,

Sädesodling, jordbruk, jakt, fiske, nomad, textil, flintmejsel, flintyxa, Alvastra, ritualtid, återfödande, kaosmakter, Seth, Horus, Odin, lagringens idé, Isis hymner, Isismyten, Plutharkos

OBS! avnitten om Evenstorps rituallagar och Högsbyns Lag om Brödrabo ger oss en förklaring till tiden med hällkistor. Vattenmodern stiger ned är en animering av invigningen ca 2300 BC

Hällkista

Storhög

Bronsålder får oss omedelbart att tänka på toppiga jordhögar med fynd av ekkistor och fint bronsarbete. Men att av detta material generalisera att landet styrdes av mäktiga hövdingar är lite väl magstarkt eftersom det handlar om bara nån generation högar

Storhög, högläggning, Nordal, Mellerud, årman, Silbury Hill, högbronsåldern, sädespollen, amazoner, ringsvärd, skeppsgrav, Gutasagan, farman

Storhögar

Domarring

I takt med folkökningen ökad kravet på organisation och även växtsäsongen krävde ordning. Domarringen är en symbol för följe lika väl som för jämlikhet i bondesamhället. Altarstenen blir den gemensamma symbolstenen och agendan i mitten.

Stencirkel, krets, skålgrop, definition domarring, lodaring, 2:a Mosebok, stjärnritual, tidhjul, Hazor, Ashera, Har Karkom, Negew, eldaltare, ornerad sten, skålgropsaltare, altarskål, stående sten, svart sten, fruktbarhet, synd, Dumuzi, Inanna, Ormen, Exodus, guds hus, hettitiskt sigill, Moses, asherim, asvins, masseba, Emmanuel Anati, baetyl, Echnaton, Afrodite, moderskap, Theodosius, keltisk triad, treenighet

Lagrum … jämförelse med Exodus

Fotpall

Fotpall är en symbol som lyfter ledaren ovanför folket. Egyptiska och hettitiska kungar hade fotpall. Även i Europa och Norden har detta begrepp förekommit och i dag skulle vi väl kalla det för talarstol. En symbol för samhället där ordet före fram för folket.

Fotpall, Den Nakna, Lia Fail, ödessten, Exodus, annan värld, årman, konungs ari, fridstol, Oklundahällen

Fodepald

Altarsten

Ett altare är ett bord för gemenskapen och också ett plant block för offer om vi vill gå efter ordboken och vara global vetenskapligt neutrala. I detta långa tidsperspektiv kan man inte ha ensidiga estetiska eller religiösa synpunkter ens på sakrala ting.

Altare, altarsten, skålgrop, fornåker, majesten, Loke, tingsbana, parsamhet, jordfast sten, edsten,

Altare

Tingsten

Begreppen tingshög, tingsten, tingskrets med flera är manifesterade i våra ortnamn. Odling ledde sannolikt till folkökning från och med bronsåldern. Därmed ökade också behovet av en klar samhällsordning som man manifesterade i sten.

Tingsten, tingshög, tingsted, edsten, Evenstorp, Birkendegård, edgång, Frostating, Domsheia, tidhjul, byalagsbalk, Sola, veideristning, kalender, Vistehula, Tybrind Vig, paddel, stockbåt, Åmöy, ritualsamhälle, Rogaland

Tinget

Nordals Olympos en tingsplats

Nordals största ritualplats har sparats åt eftervärlden tack vare att den ligger på värdelösa bergklackar. Dess motpol en forntida begravningsplats med minst 70 formationer skövlades av järnvägen på 1800-talet. Här en rundtur och analys.

Nordal, gudaberg, Midgård, Utgård, majgren, Ersdagen, gudahage, sjumannakollegiet, storhögen, skeppsättning, högbronsåldern, kulturarbetare

Nordals Olympos

Tack vara våra glesbygder har vi kvar en del av de ursprungliga monumenten som visar att "megaliter är mycket mer än Stone Henge och Ale Stenar". För mer svenskt bildmaterial se

Fornborgar eller Hov?

Dessa anläggningar har också varit förbisedda. Svårt att datera eftersom de troligen användes och byggdes under en lång tid från bronsåldern till vikingatiden. En del kan möjligen vara "hov" dvs. utomhustempel som favoriserades även inom den arianska kyrkan och det är en tradition vi kan skönja i tidiga med sten inhägnade platser förutom de kända kategorierna.

Fornborgar

Holm sockens fornlämningar http://www.catshamans.se/holm/0Holm.htm

Speciella länkar

Jan Billys europeiska bilder inklusive några få länkar till Norden http://www.lessing4.de/megaliths/

IRISH GENIUS … http://www.beyond-the-pale.co.uk/genius.htm är ett måste för den som vill studera ett liknande "stenlandskap" som Nordens glömda olika sorters anläggningar med stenbumlingar

En sajt om Carnac Bretagne som är ett Mecka för "megalitmaniacs"

http://megaliths.sherwoodonline.de

Om Irlands viktigaste måntempel

http://www.mythicalireland.com/ancientsites/knowth/calendarstone.html

Valda länkar

Globala länkar visar hur spridd stenkulturen var och ofta med gemensamma drag

http://www.catshaman.com/links/0links.htm

http://myhome.shinbiro.com/~kbyon/dolmen/dolmen.htm i sanning global

http://www.knowth.com

http://www.irishmegaliths.org.uk/sitemap.htm

http://www.mythicalireland.com/ancientsites/knowth/calendarstone.html

http://megaliths.sherwoodonline.de

http://www.stonepages.com/home.html

http://foxborough.k12.ma.us/ancientstones/ASstructuretypes.html

http://www.perpettum.narod.ru/seitamegalith.htm

http://www.catshaman.com/261mon/0Cultural.htm

http://www.catshaman.com/0stensprE.htm

http://www.insula- moenia.dk/ancient.html

http://myhome.shinbiro.com/~kbyon/dolmen/dolmen.htm

http://gsc.nrcan.gc.ca/baffin4d/proj/p26_e.php

.

Elektroniska böcker på catshaman.com

Stenmonument | Ritualristningar | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik |

Globala länkar | essäer | litteratur | konventioner | tidslinje |karta Högsbyn |hem

© Catshaman
Uppdaterad:


Anslut dig till diskussionsklubben scanidea

Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art

Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Korsgatan 12 a, Mellerud
S-46433 Sweden
catsha@catshaman.com
phone 046-0530-41925