Sumers astronomi

Vanligaste myten i hällristningarnas fragment är om Inanna Nymånemären. Här finns ett utdrag som ger verkligheten bakom myten dvs. odlingen. Det finns också en rekonstruktion av den tidigaste djurkretsen utifrån tre fragment som ger en full krets.

astrometodik, hettiterna, humanismen, Abzu i Eridu, Enki, gudarådet, Enlil, tre jordlås, uppståndelsen från underjorden, odlingsmyten, kvadraten, världspelare, Etana, Nanche

Inanna lurade | Astrometodik |Hettiterna |Humanismen |

Första myten | Sumers zodiak | Sumers astronomi | Sumers lagar | Egyptens kalender | Egyptens myter | Indus | Indus i Idaho | seglare i rumtiden |indexB |hem |

 Astrometodik

Efter att ha etablerat denna jämförande länk var det naturligt att söka i bildmaterialet efter strukturer som kunne förklara hur man mätte himlavalvet.

Detta sigill är runt 1000 år yngre än plaketten med Skytten och Skorpionen. Läses från höger Utu = Janus =Tvillingen till hunddjuret.

Observera att den visar odlingsmyten och ej den exakta stjärnkalendern vid denna tid. Det ursprungliga Sumer styrdes av prästkungar vilka var som herdar för sitt folk. Sargon av Akkad var första världshärskaren på agendan och utsträckte sitt rike till Medelhavet. Det var kanske orsaken till den period av mission och förändring vi ser 2300 - 2100 f.Kr.

I samma veva förmänskligas gudarna och vi ser att myten har flyttat fram ett steg på Djurkretsen så att perioden börjar med Janusfiguren Utu. Det hade gått 2000 år sen kalenderverkets början. Här beror det kanske på att nya härskare gjorde en ny beräkning och medvetet valde en nyordning för att skilja sig från föregångarna. Vi har sett metoden i senare tid. Det är det gamla ordspråket "Ny kvastar …

I textrutan är symbolerna till höger gudanamn trots att det inte finns något stjärntecken över dem. Indus, Sumer och Egypten hade alla sina viktiga gudar på himlavalvet även om de animerade dem som människor eller varelser.

Pelarna med vimpel kan ha använts att syfta efter. Stöveln med ett handtecken kan vara två stjärntecken dvs. HAND och STÖVEL vilket syns tydligare i andra versioner. Den finns på häll 4 i Högsbyn.

Tillsammans med andra iakttagelser gav detta sigill mig idén till tolkningen av kvadraten i Högsbyn. Till lösningen bidrar de två hundjuren som då fanns i var sin ända av halvåret.

Här antas att de två symbolerna är något sorts verktyg eller annars passas in i figurer på himlavalvet.

.

På tidbåten till höger finns en symbol för HAND dvs. vår Kräfta och samma som Långben i sumerisk tappning. Andra halvan är märkt med tvåstrukna fotspår. Egentligen samma symbol användes i Sumer och Indusdalen. Det är bara det att detta är en hällristning från norska Västlandet!!!

 Till allt detta kommer myten och den berättar om porten till underjorden. Den som man i Eddan kallar NAAGRINDEN.

Detta fynd från Sumer visar förmodligen porten till underjorden. Från Stonehenge finns fynd av något liknande på guldbleck.

.

I tillägg till detta finns fyndet av en romboid som en "kvadrat" på guldbleck.

.

Mönstret på guldblecket från Bush Barrow kan användas för att bestämma alla årets astronomiska märkesdagar. För oss ser det ut att vara professionellt jämfört med att vi exempelvis i Alta Nordnorge finner en hällristning av en enklare kvadrat.

.

Rekonstruktion av Sumerbabyloniskt Universum HO står för den Himmelska Oceanen vari ingår Vattenvägen dvs. Vintergatan.

En del tycker kanske det är primitivt med "tre världar" Men tänker man efter så delar vi nog in den fysiska världen på samma sätt. Deras språkbruk var mer poetiskt än vårt när de försökte beskriva det nya med det redan kända.

H1–3 är tre himlar där den översta är de cirkumpolära stjärnorna att jämföras med våra deklinationer vilka används för att ange höjd på himlavalvet. O är den jordiska oceanen och T dess djup. A är väst och solnedgångens berg och M är morgonens berg. TR är dödsriket med sju murar och P är palats.

Naturligtvis stämmer det även med vår lokala världsbild om vi börjar förenkla och symbolisera. Åtminstone detta år har luftfuktigheten varit så hög att man inser att lufthavet är förtunnat vatten. Egyptierna talar om urkullen som människans boning och samma symbolik ser vi på andra håll.

Sumerernas himlavalv var en förenklad bild av hur vi upplever jorden dvs. med hav, berg och jordbruksland. Ovanligt för oss är att man programmerade in en översvämningstid vilket var vanligt i flodländerna. Därtill hade de en torrperiod så att deras naturliga år var tredelat. I den tempererade zonen har vi ett rätt klart fyrdelat år.

Vi kan se de tre sfärerna under och ovan jord i många mytfragment såväl som i Sumers världsbild. I viss mån kan detta jämföras även med Indussymboliken.

Hettiterna

Ovan nämndes redan en tydlig utlöpare av den Sumer-Babyloniska kulturen till Kreta och Mykene under vår bronsålder.

Detta är den koncentrerade värdsordningen i hettitiska "aedicula".

Rosetten överst är Nymånen, stjärnan är Morgonstjärnan, vingarna är solen. Under detta styr kungen = översteprästen symboliserad med något som säkerligen betyder tidsordningen och hans tår på foten som är överklassen. På vardera sidan finns väktarna/ bärsärkarna som står på foten symbol för folket. Pelarna är sateller (världsspelare = bopåle) som var centrum för varje samhälle i federationen. Vädurshornen betyder "gräns" dvs. de markerar gränsen för människans värld där de stora makterna finns ovanför

Anatolien är som en brygga till Europa och vår norröna kultur. De senaste bärarna var kelterna vars federation sträckte sig till Frygien och den tidigt Ioniska kulturen. På den vägen har vi fått viktiga kulturelement såsom världsspelaren eller egentligen satellen. Den var symbol för federationen som sydde ihop kulturgemenskapen mellan städerna. Det var något specifikt hettitiskt. Sumer kännetecknades från början av oberoende stadsstater. Ibland kunne de bevara fördragsamheten ibland inte. Ungefär som det Grekland vi känner sen antiken.

Egypten var från början superstaten som syddes ihop av ideologin om "de två länderna". Myterna var så finurliga att de blandade ihop såväl himmel och jord som södra och norra Egypten. Manifestationen var när årmannen senare kallad farao reste på sina årliga ritualrundor. Egypten blev ungefär så långt som Sverige och farao kunne exempelvis resa en hel månad och följa våren från söder till norr.

Hettiterna däremot band ihop sina städer med ritualgemenskap samt en hird eller överklass som passade ett glest befolkat land. Anatolien ett kulturlandskap med en gammal tradition av industri och odling. Vissa kulturväxter har med säkerhet odlats fram med början runt 10000 år bakåt. De erövrade för en kort period Babylonien och det syns även i deras symbolik.

Hettiterna erövrade Babylonien för en kort tid. Detta syns i symboliken där exempelvis kullarna med en fjälliknande struktur i ovanstående sumeriska sigill finns även på något hettitiskt sigill.

  På sigillet sidan 1 syns två pelare av samma modell som hettitiska sateller. Kringlorna på dem syns på hettitiska kungars hattar ca 1500 f.Kr. och även i sen neo-hettiska symbolik från 700 talet då de byggde tempel i norra Syrien. Det finns en lång inskription där prästkungen Araras tycks läsa lagen och ritualet. En symbol bestående av gudasymbol samt tre kringlor torde ha samband med tre säsonger eftersom de finns i samband med ordet för solgud. Den finns tre gångar och delar förmodligen månåret i tre terminer. Vid ena finns även en symbol för Örnen som vid denna tid var en viktig symbol.

Sumerisk humanism

Känn din begränsning … på sumeriska. Myten om Etana som försöker flyga till himlen efter läkemedel mot barnsbördens smärtor var en av de mest spridda myterna … på danska säger man "man får ta det onda med det goda".

När man ser denna bild vill man automatiskt ta parti för stoet som får vingar när det vill försvara sitt föl.

Det osynliga i bilden är att lejonet söker föda åt sina ungar. Detta finns i vår nordiska blid av livskampen som två ormar i ständig brottning.

Ännu en sång om humanism och en kvinnlig sumerisk "Sitt-ing" Nanche. Hon var staden Lagash gudinna. Hon framställs oftast sittande som om hon sjöng eller berättade sagor för barnen eftersom hon är amman och medkänslan en modell kanske för engelska Nanny:

.

Hon som känner den föräldralösa,

hon som känner änkan.

Känner människans förtryck av människan.

Hon som är den föräldralösas moder.

Nanche, som sörjer för änkan,

som skipar rättvisa för den fattigaste.

Hon är drottningen,

som tar flyktingen i sitt knä,

finner skydd för den svaga.

.

I vår epok formulerade Adam Smith den krassa sanningen i en kapitalistisk värld. Om man glömmer den sociala dimensionen i storsamhället får man för eller senare problem med fattigdom och kriminalitet … går man på gatorna i London kan man ramla över nån uteliggares ben och bryta benet och då är den dagens förtjänst förbrukad.