Signaturer/ Talande megaliter, idéer på häll

Kärlek till förfäderna håller monumentet levande

06-09-11 … stenen var borta en vecka och återfanns i bokhylla i Västervik. Tjuvens tankekraft var sämre än stenålderns tydligen… Linköpings TT skriver …"och den tros ha använts vid fruktbarhetsriter under yngre stenåldern. I senare tider har den omgärdats av mystik och vidskepelse. …" Man skulle ju bli förvånad om man kunne bevisa att annat än rationell tanke reste stenen. Det är vår tid som är övertroisk!!! Det är väl en sorts gissning att man direkt förbinder fruktbarhetsrit med monumentet

Denna sida är för läsarens bekvämlighet direkta länkar till de filer som bäst beskriver forntidens historia i språng mellan viktiga platser

Fjärde årtusendet

http://www.catshaman.com/0stenspr.htm Stenars språk ligger i utformningens idee´r

http://catshaman.com/0tree.htm om tidig världsordning i Norden och källan Sumer

http://catshaman.com/s17klubb.htm Egyptens ordning och "första ordförandeklubban"

http://www.catshaman.com/17obs.htm Isis i södra Skandinavien under järn - guldålder

http://catshaman.com/11Viet.htm viet där himmel, sten och människa möts

http://catshaman.com/16daus.htm dösar/ sliprännor

http://www.catshaman.com/17flyhov.htm Nordens största monument 55 sliprännor i 200 m rad

2300 - 1800 BC moderna samhället föds med mycken aktivitet

http://www.catshaman.com/02odl.htm Odlingens lag och Ramadanföljet

http://catshaman.com/03hsvit.htm följen på våra hällar och fördelning av arbete

http://catshaman.com/03hkist.htm hällkistor i par på Dal

http://catshaman.com/0vol/0vspa.htm Den Nakna vattenmodern badar på Dal

http://catshaman.com/05lag.htm Den Naknas lag om brödrabo

http://catshaman.com/s07tusamt/08TusamtII.htm Kvartalsyxans genomförande vid Simris och Fossum

http://www.catshaman.com/medelpad.htm Okänd kultur i Medelpads ödemark fotograferat av Göran Dottemar

http://www.catshamans.se/essae/0liggh.htm Vi-kulturens varianter en hyllning till Bo Westling

http://www.catshamans.se/0blurph.htm Arkeologernas tillkortakommande och att minnas Lasse

http://www.catshamans.se/essae/bugg/0svar.htm Mellanstadiets frågor om hällristningar

Bronsåldern

http://www.catshaman.com/s021.htm Bondepraktikan 3000 år

http://catshaman.com/s10bronstid/11hand.htm Karthago bakom Hästen som ledare till Vikingatiden

http://www.catshaman.com/18srad2.htm Ale stenar / Hästen slut på en tradition

http://www.catshaman.com/s18seglare/0seglare2.htm Skepp på haven och på himlavalvet

http://catshaman.com/12dom.htm Domarring och rötter i Levanten/ Exodus

http://www.catshaman.com/s21edda2/02edda2.htm Yngre Bronsålderns gudinnor

http://www.catshaman.com/0dal.htm Sammandrag artiklar om Dalsland

Tema är de nordiska stenmonumenten och ristningar som berättar om Nordens samhällen och ritual vilka är rätt okända utanför Norden. Här analyseras de idéer och tankar man kan skönja bakom stenbumlingar och ristningar i någorlunda kronologisk ordning. Signaturerna är en genväg till min produktion av filer

Västeuropas megalitkultur karta … kartan visar bara Västeuropa. Tidiga stenmonument finns överallt i Skandinavien t.o.m. Fjärrkarelen som en klar kultur. Men de finns lite varstans med likadana i Nordamerika, Korea, Indien och i Europa bl.a. vid Moskva och Svarta Havet och långt in i "Sibirien".

Kulturarvet före latiniseringen http://www.catshamans.se/0nordk.htm … en sammanfattning av kulturarvet från dösar till Sigurdsristningen. Ursprungligen skrivet i polemik med de som anser vårt kulturarv bygger på romersk imperialism. Vårt arv är djupare än så. Avsedd för den som relativt snabbt vill få en uppfattning. Det finns rikligt med länkar för dem som vill fördjupa sig. ( beta version)

Finn din hällristning; hällmålning; stenbumling finn din historia … endast folket i hembygden kan hålla forntiden levande. Vi bör söka helheten där varje lämning är ett bevis för en boplats vid nån tid i historien

Se även särskild sajt Essäer om arkeologi och historia

http://www.catshamans.se/essae/0essae.htm

http://www.catshaman.com/signaturer.htm Se i övrigt index-filerna

Elektroniska böcker på catshaman.com

Stenmonument | Ritualristningar | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik |

Globala länkar | essäer | litteratur | konventioner | tidslinje |karta Högsbyn |hem

© Catshaman
Uppdaterad:


Anslut dig till diskussionsklubben scanidea

Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art

Addresses to the author:
Bengt Hemtun
Korsgatan 12 a, Mellerud
S-46433 Sweden
catsha@catshaman.com
phone 046-0530-41925